τμήμα φυσικοθεραπείας

τμήμα φυσικοθεραπείας /
 
 Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Παρουσίαση Τμήματος

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας είναι αυτοτελές και αυτοδύναμο τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας.

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών της Επιστήμης της Φυσικοθεραπείας μέσα από τη συνεχή επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών, με κατάλληλη και επαρκή θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών του τμήματος.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι δομημένο με βάση τα προγράμματα σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών τμημάτων Φυσικοθεραπείας, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Τίτλων Σπουδών και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, τις οδηγίες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (World Confederation for Physical Therapy – WCPT), καθώς και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας αποσκοπεί:

  • στην απόκτηση εκ μέρους των αποφοίτων γενικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων δηλ. γνώσεων, δυνατοτήτων και κοινωνικών/μεθοδολογικών ικανοτήτων σε συνθήκες εργασίας ή μελέτης
  • στη συνεχή επικαιροποίηση των δεξιοτήτων των αποφοίτων για την ερευνητική και επαγγελματική τους εξέλιξη
  • στην απόκτηση επαρκών γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους παρέχουν μεγάλο βαθμό αυτονομίας στην παρακολούθηση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής.


Ερευνητικά Εργαστήρια

Στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας λειτουργεί το θεσμοθετημένο από το 2017 «Ερευνητικό» Εργαστήριο «Μυοσκελετικής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας»