Μήνυμα Προέδρου

 Σκαναβή Κωνσταντίνα,
Καθηγήτρια

“Οι ισχυροί δεσμοί του Τμήματος με την αγορά εργασίας καθώς και οι ευκαιρίες κινητικότητας τους μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η αποτελεσματική συνεργασία με άλλους, η λήψη αποφάσεων, η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, η δημιουργικότητα και η ομαδικότητα ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των αποφοίτων στην αγορά εργασίας”

Μήνυμα Προέδρου

Η Δημόσια & Κοινοτική Υγεία είναι η επιστήμη και η τέχνη για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Αφορά στο σύνολο των επιστημονικά τεκμηριωμένων και οργανωμένων δραστηριοτήτων της πολιτείας και της κοινωνίας που αποσκοπούν στην προστασία και πρόληψη από χρόνια και λοιμώδη νοσήματα, στην προαγωγή της υγείας, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ένα υγιεινό, λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον. Παγκοσμίως, η δημόσια & κοινοτική υγεία συνιστά ένα ταχέως εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο με διακριτό γνωσιολογικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο και με άξονες δράσης υψηλής προτεραιότητας που στοχεύουν στην προστασία και την προαγωγή της υγείας των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων (κοινοτήτων).

Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Άρθρα 57-61 του N.4610/2019) έχει μακρά ιστορία και μακροχρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση λειτουργών δημόσιας υγείας.  

Έχει ως στόχο την υψηλών προδιαγραφών σύγχρονη προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση φοιτητών, καθώς και την προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε πολλά και καινοτόμα πεδία της δημόσιας και κοινοτικής υγείας.

Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας διαθέτει δύο κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες λειτουργούν μετά τα τρία πρώτα κοινά ακαδημαϊκά εξάμηνα:

– Την Κατεύθυνση της Δημόσιας Υγείας και

– Την Κατεύθυνση της Κοινοτικής Υγείας

Η εκπαίδευση των φοιτητών των κατευθύνσεων είναι διακριτή με σαφή στόχευση και προσανατολισμό. Τα προγράμματα σπουδών των κατευθύνσεων έχουν διαμορφωθεί, μεταξύ άλλων, βάσει των κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων, αλλά κυρίως σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση στη δημόσια & κοινοτική υγεία και τη μελέτη προγραμμάτων σπουδών με ανάλογο γνωστικό αντικείμενο στην Ευρώπη και διεθνώς.

Η παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών παρέχει στους αποφοίτους των κατευθύνσεων τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τη σύνθετη φύση των θεμάτων δημόσιας και κοινοτικής υγείας αλλά και να λαμβάνουν επιστημονικά τεκμηριωμένη δράση, για την προστασία και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού και τη βελτίωση του συστήματος Δημόσιας Υγείας της χώρας.  Οι ισχυροί δεσμοί του Τμήματος με την αγορά εργασίας καθώς και οι ευκαιρίες κινητικότητας τους μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η αποτελεσματική συνεργασία με άλλους, η λήψη αποφάσεων, η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, η δημιουργικότητα και η ομαδικότητα ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας είναι ένα μεγάλο, δραστήριο και παραγωγικό Τμήμα. Στελεχώνεται από μέλη Δ.Ε.Π. υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων με σημαντικές θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις στο πεδίο της δημόσιας και κοινοτικής υγείας και διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο, γεγονός που επιτρέπει τη μετάδοση των γνώσεων αυτών, με τον καλύτερο τρόπο, στους φοιτητές. Η προσήλωση του Τμήματος στην αριστεία αποτυπώνεται στο αξιόλογο ερευνητικό έργο του ακαδημαϊκού προσωπικού και στην  επαγγελματική καταξίωση των αποφοίτων του.

Εύχομαι καλές σπουδές στους φοιτητές και καλή σταδιοδρομία στους αποφοίτους μας.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

Κωνσταντίνα Σκαναβή, Καθηγήτρια