01 – Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 12-09-2019

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 12-09-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ., στο γραφείο του Πρύτανη, στο κτίριο της Διοίκησης (2ος όροφος), της Πανεπιστημιούπολης 2