06 – Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 10/12/2019

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 6η Τακτική Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 10-12-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο κτίριο της Βιβλιοθήκης της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα, στον 1ο όροφο στο Αναγνωστήριο