Τμήμα Αθλητισμού

Τμήμα Αθλητισμού /
 
 Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Στις Πανεπιστημιουπόλεις του ΠΑ.Δ.Α λειτουργούν πλήρως εξοπλισμένα γυμναστήρια για την εκγύμναση των φοιτητών σε ατομικές ή ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες,  με στόχο τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας και της ψυχαγωγίας τους. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής  μπορούν να συμμετέχουν αθλητές του Ιδρύματος ατομικά ή ομαδικά σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα φοιτητών Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το τμήμα Αθλητισμού μεριμνά για την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή των γυμναστηρίων και την οργάνωση και το συντονισμό των αθλημάτων, καταρτίζοντας σχετικό πρόγραμμα ανάλογα με τον αριθμό των αθλούμενων φοιτητών και τον τομέα άθλησής του και την διαθεσιμότητα των χώρων.