Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
 

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας είναι η διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες του ΠΑ.Δ.Α. που στόχο έχουν την παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων στους φοιτητές, όπως τη στέγαση και σίτισή τους, οικονομική διευκόλυνση για τις μετακινήσεις τους, την υγειονομική τους περίθαλψη, τη διευκόλυνση παροχής δανείων, την άθληση, την ψυχαγωγία τους, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας κλπ. Με στόχο τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους επί μέρους τομείς δράσης της η ανωτέρω Διεύθυνση συντονίζει και επιβλέπει το έργο των υπαγόμενων σε αυτήν τμημάτων.