Ανδρέας Μανίκας

 

Ανδρέας Μανίκας
Εξωτερικό Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης

Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας & Διαχείρισης Κρίσεων

Ο Ανδρέας Μανίκας [MSc, PhD(c)] γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981, είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στις Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας του Εθνικό και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Συνεχίζοντας την ακαδημαϊκή του πορεία, σήμερα είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στη Στρατηγική Διαχείρισης Κρίσεων στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α.

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία περιλαμβάνει την επιχειρηματική δραστηριότητα, την καθοδήγηση ιδιωτικών και δημόσιων φορέων και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα εξωστρέφειας, επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, στρατηγικής ανάπτυξης και διαχείρισης κρίσεων έχοντας αναλάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης. Σε πρόσφατες θέσεις του διετέλεσε διευθυντής γραφείου περιφερειάρχη Αττικής και στέλεχος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων «Climattica» (Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή). Η επιμόρφωση του επεκτείνεται από τη συμμετοχή του σε ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης στην Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων, στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και του νέου δημοσίου μάνατζμεντ στις Περιφέρειες, στα ζητήματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, της υπαλληλικής δεοντολογίας και του Πειθαρχικού Δικαίου κατά τη λειτουργία των Περιφερειών.

Σήμερα είναι επικεφαλής των δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας στην εταιρεία «ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΗΡΙΟΝ» και εξωτερικό μέλος του συμβουλίου διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.