Γεώργιος Συκιανάκης

 

Συκιανάκης Γεώργιος
Εξωτερικό Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης
Βιολόγος

Ο Γεώργιος Χ. Συκιανάκης, είναι Βιολόγος, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας συμμετείχε και παρακολούθησε σειρά εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομίας, καθώς επίσης και σε ειδικούς τομείς όπως την Έρευνα και Ανάπτυξη, την Διαχείριση Κρίσεων, την Ανάπτυξη της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Ο Γεώργιος Χ. Συκιανάκης, εργάστηκε για 46 συναπτά έτη στο χώρο της Υγείας και ειδικότερα στη φαρμακευτική αγορά.

Τα τελευταία 34 χρόνια (1989-2023) διετέλεσε Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Φαρμακευτικής Εταιρείας Menarini Hellas A.E., την οποία και ανέπτυξε με επιτυχία, με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκεται ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Από το 2001 έως το 2006 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και ειδικότερα κατά την περίοδο 2003-2006 ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπροσθέτως, διετέλεσε μέλος της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Τήρησης Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ.

Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση, ανακηρύχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας.