Λάγιου Αρετή

 

Λάγιου Αρετή
Εσωτερικό Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης

Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Πρόληψης Νοσημάτων και Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, ΠαΔΑ

Η Αρετή Λάγιου είναι Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Πρόληψης Νοσημάτων και Δημόσιας Υγείας, Διευθύντρια του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων MSc & PhD στην Επιδημιολογία και Πληθυσμιακή Υγεία από το London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (UCL).

Έχει πολυετές αυτοδύναμο διδακτικό έργο τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα της Επιδημιολογίας, της Πρόληψης νοσημάτων, και της Δημόσιας Υγείας. Είναι Δ/ντρια του ΠΜΣ “Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας” και επιστημονικά υπεύθυνη προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, που υλοποιούνται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠαΔΑ.

Ασχολείται ερευνητικά με την επιδημιολογία, την πρόληψη των χρονίων νοσημάτων, και την προαγωγή της υγείας. Έχει εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία με ενεργό συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς επιδημιολογικές μελέτες και consortia αλλά και επιστημονική ευθύνη χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό ελληνικών και ξενόγλωσσων εργασιών, οι περισσότερες εκ των οποίων σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών που αποδελτιώνονται σε μείζονες επιστημονικές βάσεις δεδομένων.

Έχει πολυετή θητεία σε θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης. Έχει υπηρετήσει επί έτη ως Πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας και έχει διατελέσει μέλος βασικών ιδρυματικών επιτροπών (π.χ. ΜΟΔΙΠ, Επιτροπή Ερευνών, Ειδικό  Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών κ.α.).