Οπτική Ταυτότητα – Μέρος 2ο

ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΕΜΒΛΗΜΑ

Πατήστε τον αντίστοιχο σύνδεσμο για να κατεβάσετε το αρχείο σε ψηφιακή μορφή.

 

ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ σε οριζόντια και κάθετη διάταξη

Πατήστε τον αντίστοιχο σύνδεσμο για να κατεβάσετε το αρχείο σε ψηφιακή μορφή.

Έγχρωμο.png

Ασπρόμαυρο.png