ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται στον τομέα της ανακύκλωσης με την Περιφέρεια Αττικής και την εταιρεία REPRODUCTIVE RECYCLING SA. Διαθέτει 100 κάδους ανακύκλωσης στο εσωτερικό των τριών Πανεπιστημιουπόλεων. Η ανακύκλωση πραγματοποιείται με δύο τύπους κάδων με την κατάλληλη σήμανση και αφορά πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικά κουτιά και χάρτινη συσκευασία. Η εκκένωση των κάδων και η συντήρησή τους γίνεται από την προαναφερθείσα εταιρεία σε συνεργασία με φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσεων Ανακύκλωσης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται επίσης με εταιρεία ΑΦΗΣ, το εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης φορητών μπαταριών που έχει εγκριθεί από το Εθνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα σκουπίδια λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων τοξικών χημικών και βαρέων μετάλλων.

Πρόγραμμα μείωσης της χρήσης χαρτιού και πλαστικών στο Πανεπιστήμιο

Το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει:

  1. σύστημα πρωτοκόλλου χωρίς χαρτί για τη μείωση του χαρτιού στον χώρο εργασίας
  2. λύσεις επαναχρησιμοποιήσιμου χαρτιού (π.χ. χρησιμοποιώντας το χαρτί και στις 2 όψεις), έλεγχος δεδομένων πριν από την εκτύπωση, χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων αντί έντυπης μορφής
  3. χρησιμοποιεί επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες κατασκευασμένες από βιώσιμα υλικά (ανακυκλωμένο χαρτί και ύφασμα)

 

Η Ελλάδα ως χώρα έχει υιοθετήσει πολιτική μείωσης της πλαστικής σακούλας από τον Ιανουάριο του 2018, σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ. Από τον Ιούλιο του 2021, θα εφαρμοστούν μέτρα που θα περιλαμβάνουν την απαγόρευση πώλησης προϊόντων όπως καλαμάκια, πιάτα, μαχαιροπίρουνα και πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης.

Επεξεργασία οργανικών αποβλήτων

Στο Πανεπιστήμιο, οργανικά απόβλητα παράγουν οι καντίνες και οι καφετέριες, οι οποίες τα διαχειρίζονται αυτόνομα και σε συνεργασία με τους Δήμους Αιγάλεω και Αθηναίων. Οι δημοτικές υπηρεσίες συλλέγουν τα οργανικά απόβλητα σε καθημερινή βάση και τα παραδίδουν σε κρατική μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων.

Επεξεργασία ανόργανων αποβλήτων

  1. Η επεξεργασία ανόργανων αποβλήτων στο Πανεπιστήμιο ακολουθεί μια διαδικασία με ειδικά πρωτόκολλα, συλλογή αντικειμένων από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, αποθήκευση σε ειδικά καθορισμένους χώρους εντός των τριών Πανεπιστημιουπόλεων και συνεργασία με τοπικές αρχές (δήμοι, νομούς), δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για περαιτέρω συλλογή και επεξεργασία.
  2. Το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με την εταιρεία ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορητών Μπαταριών), το Εναλλακτικό Σύστημα Διαχείρισης Φορητών Μπαταριών που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα σκουπίδια λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων τοξικών χημικών και βαρέων μετάλλων.

Το ΠΑΔΑ συνεργάζεται με την Περιφέρεια Αττικής για την Ανακύκλωση

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνάντηση ενδυνάμωσης της οικολογικής ευαισθητοποίησης του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε ευγενική χορηγία 100 κάδων ανακύκλωσης για τους εσωτερικούς χώρους των τριών Πανεπιστημιουπόλεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
Η παραλαβή έγινε από τον Πρύτανη Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή με παράδοσή τους από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών Ανδρέα Λεωτσάκου και του Δημάρχου Αιγάλεω Γιάννη Γκίκα.