ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ

Στο ΠΑΔΑ όλες οι συμβατικές βρύσες έχουν αντικατασταθεί με αυτοματοποιημένες.

Χρησιμοποιούνται και άλλες συσκευές εξοικονόμησης νερού (π.χ. βρύσες πλυσίματος χεριών, καζανάκια κ.λπ.).