Turnitin

Το Turnitin είναι ένα ειδικό λογισμικό ανίχνευσης και αποτύπωσης του ποσοστού ταύτισης ακαδημαϊκών εργασιών με το περιεχόμενο άλλων πηγών από τη βάση δεδομένων του. Χρισιμοποιείται σε περισσότερα από 15.000 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε 150 χώρες παγκοσμίως και δίνει τη δυνατότητα στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να επαληθεύει την αυθεντικότητα και την πρωτοτυπία των εργασιών των φοιτητών του.

Ο καθηγητής υποβάλει τις εργασίες των φοιτητών του στο Turnitin όπου και ελέγχονται μέσω της βάσης δεδομένων του. Η βάση δεδομένων του Turnitin περιέχει πάνω από 45 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες, 500 εκατομμύρια εργασίες φοιτητών και 130 εκατομμύρια άρθρα από 110 χιλιάδες επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Για κάθε εργασία το εργαλείο δίνει ένα ποσοστό ταυτοποίησης του περιεχομένου με άλλες ήδη δημοσιευμένες πηγές. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στον καθηγητή να εξετάζει το ποσοστό αυθεντικότητας της εργασίας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ


Το Turnitin διατίθεται online και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας από τα περισσότερα Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Με βάση την κάθε εργασία που υποβάλλεται προς έλεγχο στο Turnitin, δημιουργείται ένα Originality Report που δείχνει ποια μέρη του προς-έλεγχο κειμένου έχουν αναπαραχθεί από άλλες πηγές (περιοδικά, συνέδρια, βιβλία, Internet, άλλες εργασίες στη βάση δεδομένων του Turnitin, κλπ).

Κάθε κείμενο που ανεβαίνει προς έλεγχο διατηρείται εφόσον το επιτρέψετε στη Βάση Δεδομένων του Turnitin.

Η χρήση της υπηρεσίας προβλέπεται για πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών προγραμμάτων και διδακτορικές διατριβές.

Σημειώνεται ότι το Originality Report αναφέρει το ποσοστό ταύτισης με δημοσιευμένο υλικό της βάσης του καθώς και τις πηγές από τις οποίες έχει προέλθει. Η τελική κρίση όσο αφορά την αξιολόγηση της αναφοράς θα πρέπει πάντα να γίνεται από τον Διδάσκοντα.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Είσοδος στο Turnitin

Για την είσοδό σας στο Turnitin θα πρέπει να μεταβείτε στη σελίδα www.uniwa.gr/turnitin και να κάνετε κλικ στο “Είσοδος στο Turnitin”. Το σύστημα θα σας οδηγήσει την SSO σελίδα του Πανεπιστημίου όπου θα πρέπει να καταχωριστούν τα στοιχεία του υπάρχοντος ιδρυματικού λογαριασμού σας.

Εναλλακτικά μπορείτε στο browser σας να πληκτρολογήσετε την διεύθυνση: http://turnitin.uniwa.gr

Εφόσον είναι η πρώτη φορά που κάνετε είσοδο στο turnitin, θα πρέπει να καταχωριστούν και τα πληροφοριακά στοιχεία που ζητούνται (ονοματεπώνυμο & τηλέφωνο).

 

Προσθήκη Μαθήματος (Class)

Για να μπορείτε να ανεβάζετε στο Turnitin εργασίες προς έλεγχο, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μαθήματα στο πλαίσιο των οποίων ανήκουν μία ή περισσότερες εργασίες. Για να δημιουργήσετε ένα νέο μάθημα κάντε κλικ στο κουμπί “Add Class”. Στη σελίδα που θα εμφανιστεί, επιλέξτε ως “Class Type” το “Standard”. Εισάγετε τον τίτλο του μαθήματος “Class Name” ένα “Enrollment password”, τον επιστημονικό τομέα του μαθήματος(πχ Philosophy) και το επιπεδο των φοιτητών(προπτυχιακοί,απόφοιτοι,μεταπτυχιακοί, κλτ). Το Enrollment password είναι ο κωδικός του μαθήματος και δίνεται στους φοιτητές για να μπορέσουν να κάνουν εγγραφή στο μάθημα που έχετε δημιουργήσει. Τα “start_date” και “end_ date” είναι οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του μαθήματος που έχετε δημιουργήσει. Η προκαθορισμένη περίοδος ισχύς για κάθε μάθημα (class) είναι 6 μήνες. Εάν θέλετε μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα μπορείτε να αλλάξετε τις ημερομηνίες έναρξης ή λήξης. Κάντε κλικ στο κουμπί “Submit” για να δημιουργηθεί το μάθημά σας. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις επιλογές από τη λίστα μαθημάτων σας κάνοντας κλικ στο εικονίδιο “Edit”.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το παρακάτω βίντεο: http://vimeo.com/99761355

 

Δημιουργία Εργασίας (Assignment)

Αφού έχετε δημιουργήσει ένα μάθημα, μπορείτε να δημιουργήσετε μία εργασία (assignment), κάνοντας κλικ στο “Add Assignment”, ώστε να μπορείτε είτε εσείς είτε οι φοιτητές να υποβάλετε αρχεία εργασιών. Εισάγετε ένα τίτλο “assignment title” και επιλέγετε ένα start και ένα due date. Οι ημερομηνίες start και due date ορίζουν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται εργασίες.

Τα Originality Reports μπορούν να δημιουργηθούν μόνο για τους παρακάτω τύπους αρχείων: Microsoft Word® (DOC and DOCX), Corel WordPerfect®, HTML, Adobe PostScript®, Plain text (TXT), Rich Text Format (RTF), Portable Document Format (PDF), OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Powerpoint (PPT) & Google Docs via Google Drive.

Εάν θέλετε να ανεβάσετε ένα αρχείο διαφορετικό από τους παραπάνω τύπους αρχείων, μπορείτε κατά την δημιουργία της εργασίας να επιλέξετε “Allow any file type”. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η πιθανότητα το Τurnitin να μην μπορέσει να δημιουργήσει Originality Report για τον τύπο αρχείου που χρησιμοποιήσατε.

Υπάρχει η δυνατότητα να μην γίνεται μόνιμη αποθήκευση των εργασιών. Αν θέλετε απλώς να ελέγξετε το ποσοστό ομοιότητας μίας εργασίας ώστε να τη βελτιώσετε χωρίς αυτή να αποθηκευτεί μόνιμα στην βάση του Turnitin θα πρέπει να πάτε στα Optional Settings στην επιλογή “Submit Papers to” και να επιλέξετε το “No repository”.

Θα συνιστούσαμε, σε περίπτωση που δεν πρόκειται για την τελική μορφή (final version) της εργασίας, να επιλέξετε “No repository” για να μην αποθηκευτούν μόνιμα όλες οι ενδιάμεσες εκδοχές (versions).

Τέλος, κάνετε κλικ στο κουμπί “Submit” για να δημιουργήσετε την εργασία(Assignment).

 

Υποβολή μιας Εργασίας

Αφού έχετε δημιουργήσει ένα ή περισσότερα αντικείμενα τύπου assignment μπορείτε πλέον να υποβάλλετε εργασίες προς έλεγχο. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο “View” (ή από το more actions στο κουμπί “Submit”). Στο παράθυρο που ανοίγει, στο πεδίο author’s name επιλέγετε κάποιον από τους μαθητές που έχετε κάνει enroll ή αν δεν έχετε κάνει enroll κάποιον, τότε μπορείτε να επιλέξετε το “non-enrolled student” και στη συνέχεια να δώσετε το όνομα και το επίθετο του μαθητή. Επίσης, επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίον θα κάνετε upload την εργασία.

Οι τύποι των αρχείων που υποστηρίζονται είναι οι: Microsoft Word® (DOC and DOCX), Corel WordPerfect®, HTML, Adobe PostScript®, Plain text (TXT), Rich Text Format (RTF), Portable Document Format (PDF), OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Powerpoint (PPT) & Google Docs via Google Drive.

Το αρχείο δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 100MB. Επίσης, αρχεία που είναι κλειδωμένα με password ή κρυπτογραφημένα δεν μπορούν να υποβληθούν στο Turnitin. Τέλος, κάνετε κλικ στο κουμπί “Upload”.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το παρακάτω βίντεο: http://vimeo.com/99762215

 

Originality Reports

Για να δείτε το Originality Report κάνετε κλικ στο εικονίδιο που υπάρχει δίπλα από το ποσοστό του similarity. (Αν το εικονίδιο είναι γκρι σημαίνει ότι το report δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί, σε αυτήν περίπτωση δοκιμάστε ένα refresh της σελίδας). Στο παράθυρο που θα ανοίξει, στη δεξιά στήλη μπορείτε να δείτε τις πηγές με τις οποίες υπάρχει ομοιότητα σε κάποιο σημείο της εργασίας. Μπορείτε να αποκλείσετε κάποιες από αυτές τις πηγές κάνοντας κλικ στο κουμπί “Exclude Sources” που βρίσκετε στο κάτω μέρος της στήλης με τις πηγές. Αφού επιλέξετε τις πηγές που θέλετε να αποκλειστούν κάνετε κλικ στο κουμπί “Exclude (#)”. Αν οι πηγές που αποκλείσατε επηρεάζουν το ποσοστό ομοιότητας, τότε αυτό θα αλλάξει.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Originality Reports μπορείτε να δείτε το παρακάτω βίντεο: http://vimeo.com/99772167

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Turnitin είναι διαθέσιμες στις παρακάτω ιστοσελίδες:

https://wiki.noc.uniwa.gr/doku.php?id=turnitin_manual
https://www.turnitin.com/self-service/support-wizard.html
https://help.turnitin.com/new-links.htm
https://www.youtube.com/channel/UCG9mtsMkQaDDq3PSxa5zMEA
https://www.youtube.com/user/TurnitinAcademy

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση: turnitin@uniwa.gr