Ορισμός εκλογικών τμημάτων και κατανομής των εκλογέων