Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης Xορήγησης Yποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων (Ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023) με αριθμ.πρωτ.: 11746/30-03-2023

Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης Xορήγησης Yποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων (Ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023) με αριθμ.πρωτ.: 11746/30-03-2023

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης Xορήγησης Yποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων (Ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023) με αριθμ.πρωτ.: 11746/30-03-2023 στη σελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής