Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση ενός εκπροσώπου της Σχολής Μηχανικών και του αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΠΑ.Δ.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση ενός εκπροσώπου της Σχολής Μηχανικών και του αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΠΑ.Δ.Α.