Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της ΠΡΑΞΗΣ «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες, Κατόχους Διδακτορικού στο ΠΑΔΑ» (τελ. ενημέρωση 06/03/2024)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της ΠΡΑΞΗΣ «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες, Κατόχους Διδακτορικού στο ΠΑΔΑ» (τελ. ενημέρωση 06/03/2024)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της ΠΡΑΞΗΣ «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες, Κατόχους Διδακτορικού στο ΠΑΔΑ


ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας :
3η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος),
2η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος),
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)

 

Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας


ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία :
2η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος),
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης :
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων :
2η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος),
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού :
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας :
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής :
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)


ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων :
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)

Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών :
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)


ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών :
2η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος),
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)

Τμήμα Εργοθεραπείας :

Τμήμα Μαιευτικής :
2η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος),
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)

Τμήμα Νοσηλευτικής :
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)

Τμήμα Φυσικοθεραπείας :


ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας :
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής :
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης :
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)

Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών :
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)


ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών :
2η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος),
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής :
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής :
3η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος),
2η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος),
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών :
2η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος),
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)

Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής :
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών :
2η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος),
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)

Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών :
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών :
2η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος),
1η Πρόσκληση (ανακοίνωση Τμήματος)