Υποβολή αίτησης για δωρεάν σίτιση Ακ.Ετους 2023-24

Υποβολή αίτησης για δωρεάν σίτιση Ακ.Ετους 2023-24

ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ:

– τους προπτυχιακούς φοιτητές που προέρχονται από ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ το ακ.έτος 2023-24

-τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές που εγράφησαν το ακ.έτος 2023-24 και παρέλαβαν τους κωδικούς του πανεπιστημίου από 01-12-2023 και μετά. Η ημερομηνία παραλαβής των κωδικών, θα αποδεικνύεται μέσω υποβολής στο νο 13 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, στιγμιότυπου οθόνης του email ή του sms, παραλαβής των κωδικών, με καλυμμένους τους κωδικούς.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από  29-01-2024   έως  18-02-2024

ΠΡΟΣΟΧΉ: Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να γίνει ΕΠΑΝΑΥΠΟΒΟΛΗ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, σε όσες από τις αιτήσεις υπάρχουν εκκρεμότητες.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα  http://sitisi.uniwa.gr/ του Πανεπιστημίου

Σημείωση: Δεν μπορούν να γίνουν δεκτές αιτήσεις φοιτητών που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες

 

Από το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Φοιτητών, Σίτισης, Στέγασης