Συνεδριάσεις Συμβούλιου Διοίκησης 2023

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 11η Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 28-12-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. Η εν λόγω Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως – με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams)

ΗΜ.ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΔ 11-28.12.2023

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 10η Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 19-12-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. Η εν λόγω Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως – με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams)

ΗΜ.ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΔ 10-19.12.2023

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 9η Έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 30-11-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. Η εν λόγω Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως – με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams).

ΗΜ.ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΔ 9-30.11.2023 Ε

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 8η Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 28-11-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. Η εν λόγω Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως – με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams)

ΗΜ.ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΔ 8-28.11.2023

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 7η Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 7-11-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. Η εν λόγω Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως – με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams).

ΗΜ.ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΔ 7-7.11.2023 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 6η Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 27-10-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. Η εν λόγω Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως – με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams).

ΗΜ.ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΔ 6-27.10.2023

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 5η Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 19-10-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. Η εν λόγω Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως – με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams)

ΗΜ.ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΔ 5-19.10.2023

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 4η Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 5-10-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρες όπως αναλυτικά αναγράφεται κατωτέρω (ώρα 9:00 π.μ. : αξιολόγηση, 9:30 π.μ. : ψηφοφορία, 10:30 π.μ. : ανακοίνωση αποτελεσμάτων, 11:00 π.μ. : νέα ψηφοφορία – εάν απαιτηθεί, 12:00 μ. : ανακοίνωση αποτελεσμάτων, 13:00 μ.μ. : νέα ψηφοφορία – εάν απαιτηθεί και στις 14:00 μ.μ. : ανακοίνωση αποτελεσμάτων). Η εν λόγω Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως – με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams)

ΗΜ.ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΔ 4-5.10.2023 ...

Περισσότερα

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 2η Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 15-09-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Η εν λόγω Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως – με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams)

ΗΜ.ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΔ 2-15.09.2023