Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ψηφιακά μέσα και εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο ΠΑΔΑ

Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση αποτελεί ένα δυναμικό και ραγδαία εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο με πληθώρα συνιστωσών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Η εφαρμογή τεχνικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί μια πρόκληση για κάθε διδάσκοντα που εμπλέκεται πρώτη φορά σε μια τέτοια διαδικασία.

Στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, είναι επιτακτική η ανάγκη ανασύνθεσης του μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο τη δεδομένη στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει στην παραδοσιακή του μορφή. Στη συγκυρία αυτή, το σχέδιο δράσης του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με ψηφιακά μέσα και τεχνολογίες (ασύγχρονα και σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία και περιβάλλοντα), δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην επιμόρφωση των μελών του σε θέματα μεθόδων, τεχνικών και καλών πρακτικών εκπαίδευσης με ψηφιακές τεχνολογίες.

Πολιτική διεξαγωγής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Προετοιμασία μαθημάτων και διαλέξεων από το ακαδημαϊκό προσωπικό

1. Ποια μέσα και τεχνολογίες μπορώ να χρησιμοποιήσω για την υλοποίηση των ηλεκτρονικών μαθημάτων;

Τα παρακάτω περιβάλλοντα και εργαλεία υποστηρίζονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μαθημάτων:

 1. Πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open Eclass (http://eclass.uniwa.gr) ή Moodle (http://moodle.uniwa.gr) για την ανάρτηση, οργάνωση και ασύγχρονη διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού (παρουσιάσεις, σημειώσεις, βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, κ.λπ.) καθώς και για την ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών.
  Οδηγίες δημιουργίας και διαχείρισης μαθήματος στο Open Eclass (https://eclass.uniwa.gr/info/manual.php)
  Οδηγίες δημιουργίας και διαχείρισης μαθήματος στο Moodle (https://docs.moodle.org/34/en/Teacher_quick_guide)

 

 1. Εφαρμογή MS Teams (https://teams.microsoft.com/) για τη δημιουργία σύγχρονων και βιντεοσκοπημένων διαλέξεων, η οποία είναι ενεργοποιημένη για όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου.
  Εναλλακτικά, για τον σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εφαρμογές όπως Cisco Webex (https://www.webex.com/), Live broadcasting μέσω Youtube (https://www.youtube.com/live), κ.λπ.

  Οδηγίες δημιουργίας και διαχείρισης διαλέξεων με MS Teams Video δημιουργίας και διαχείρισης διαλέξεων με MS Teams

 

2. Ποια ακριβώς βήματα πρέπει να ακολουθήσω για να φτιάξω ένα ολοκληρωμένο μάθημα με τα παραπάνω εργαλεία;

1. Οργανώνω το ηλεκτρονικό μου μάθημα

   • Δημιουργώ (ή ενεργοποιώ) το μάθημά μου στην ασύγχρονη πλατφόρμα Open Eclass ή Moodle
   • Αναρτώ σημειώσεις, παρουσιάσεις, υλικό μαθήματος, βιντεοσκοπημένες διαλέξεις (βλ. παρακάτω), τα οποία είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στους φοιτητές

 

2. Oργανώνω τις διαλέξεις μου

   • Προγραμματίζω τις ζωντανές διαλέξεις μου μέσω MS Teams (ή εναλλακτικού εργαλείου) με βάση το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα (π.χ. κάθε Τετάρτη 10.00-12.00) και αναρτώ τον σύνδεσμο της διάλεξης στις «Ανακοινώσεις» του μαθήματός μου στο Eclass ή το Moodle. Οι φοιτητές μπορούν μέσω του συνδέσμου αυτού να παρακολουθούν ζωντανά τη διάλεξη.
   • Εναλλακτικά, μπορώ να βιντεοσκοπήσω κάποια ή όλες τις διαλέξεις μου και να τις αναρτήσω μαζί με το υπόλοιπο υλικό του μαθήματος στο Eclass ή το Moodle.

    Οδηγός Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Διδασκαλίας με Ψηφιακές Τεχνολογίες PDF

     

3. Πού μπορώ να βρω επιπλέον εκπαιδευτικό περιεχόμενο;

Μια συμπληρωματική πηγή εκπαιδευτικού περιεχομένου κατάλληλου για την υποστήριξη της διδασκαλίας από απόσταση είναι τα Ανοικτά Μαθήματα (https://opencourses.gr/). Το αποθετήριο αυτό συγκεντρώνει ηλεκτρονικά μαθήματα από 26 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους. Όλα τα μαθήματα διαθέτουν περιγραφή και παρουσιάσεις με διαφάνειες και, μερικά από αυτά, συνοδεύονται από βιντεοσκοπημένες διαλέξεις.

 

4. Έχουν προβλεφθεί δράσεις εξοικείωσης του ακαδημαϊκού προσωπικού με τα προτεινόμενα εργαλεία;

Σε πρώτη φάση έχουν προγραμματιστεί συνεδρίες δίωρης διάρκειας εξοικείωσης του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος με τα εργαλεία δημιουργίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών διαλέξεων.

Κάθε μέλος (εφόσον το επιθυμεί) επιλέγει ημέρα και ώρα συμμετοχής ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του σύμφωνα με το πρόγραμμα (Δευτέρα 30/3/2020 έως Παρασκευή 3/4/2020) και το οποίο θα ανανεώνεται.

Πρόγραμμα συνεδριών εξοικείωσης με το MS Teams

 


5. Πού μπορώ να απευθυνθώ για υποστήριξη;

Μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας μέσω e-mail, στα teams@uniwa.gr (για θέματα MS Teams), eclass@uniwa.gr (για θέματα Open Eclass) και elearning@uniwa.gr (για θέματα Μoodle).

Τέλος, μπορείτε να παρακολουθείτε το φόρουμ ενημέρωσης και διαμοιρασμού εμπειριών/καλών πρακτικών αξιοποίησης της τεχνολογίας μεταξύ των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου, το οποίο έχει δημιουργηθεί στη διεύθυνση https://moodle.uniwa.gr/course/index.php?categoryid=192

Συμμετοχή των φοιτητών στις ηλεκτρονικές διαλέξεις

1. Ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω για να παρακολουθήσω τα ηλεκτρονικά μαθήματα του τμήματος μου;

Για τη συμμετοχή σας σε μια ηλεκτρονική διάλεξη χρησιμοποιείτε την εφαρμογή MS Teams είτε μέσα από τον φυλλομετρητή (browser) της επιλογής σας, είτε εγκαθιστώντας τη σχετική εφαρμογή στον υπολογιστή σας ή σε κινητή συσκευή.
Ο σύνδεσμος συμμετοχής σας στην ηλεκτρονική διάλεξη αποστέλλεται από τον υπεύθυνο του μαθήματος μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που υποστηρίζει το συγκεκριμένο μάθημα (eclass.uniwa.gr ή moodle.uniwa.gr) ή απευθείας με email.

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας MS Teams

 

2. Που μπορώ να απευθυνθώ για υποστήριξη;

Μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας μέσω e-mail, στα teams@uniwa.gr (για θέματα MS Teams), eclass@uniwa.gr (για θέματα Open Eclass) και elearning@uniwa.gr (για θέματα Μoodle).

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις (FAQ) για τεχνικά θέματα

https://www.uniwa.gr/e-learning/faq/