Πρόγραμμα συνεδριών εξοικείωσης με το MS Teams

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ MS TEAMS

Πρόγραμμα συνεδριών εξοικείωσης με το MS Teams (PDF)

Για την εξοικείωση ή υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού σε λειτουργίες ή τεχνικά θέματα του MS Teams έχει ενεργοποιηθεί υπηρεσία άμεσης εξυπηρέτησης μέσω της πλατφόρμας.

Η είσοδος στην επιθυμητή συνεδρία γίνεται οποιαδήποτε στιγμή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου: