Ανακοίνωση της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψηφιων Κοσμητόρων της Σχολής Δημόσιας Υγείας κατά τις εκλογές της 3ης Ιουλίου 2019

Ανακοίνωση της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψηφιων Κοσμητόρων της Σχολής Δημόσιας Υγείας κατά τις εκλογές της 3ης Ιουλίου 2019