Ανακοίνωση της πενταμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψήφιων κοσμητόρων της Σχολής Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά τις εκλογές της 19 Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση της πενταμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψήφιων κοσμητόρων της σχολής διοικητικών οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά τις εκλογές της 19% Ιουνίου 2019.