Ανακοίνωση της Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψηφιων κοσμητορων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά τις Εκλογές της 19ης Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση της Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψηφιων κοσμητορων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά τις Εκλογές της 19ης Ιουνίου 2019