Πρακτικό Εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού