Πρακτικό Επαναληπτικής Εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών