Πράξη της Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά τις Εκλογές της 19ης Ιουνίου 2019

Πράξη της Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά τις Εκλογές της 19ης Ιουνίου 2019