Πράξη της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψήφιων Κοσμητόρων της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά τις εκλογές της 3ης Ιουλίου 2019

Πράξη της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψήφιων Κοσμητόρων της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά τις εκλογές της 3ης Ιουλίου 2019