Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα στις Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα στις Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σχολή Επιστημών Τροφίμων

Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Σχολή Μηχανικών