Συγκρότηση  τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Συγκρότηση  τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών :

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Κ.Ε.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Κ.Ε.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Κ.Ε.Ε. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Κ.Ε.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Κ.Ε.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ