Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων στα Τμήματα

Aνακήρυξη υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατα τις εκλογές της 16ης Ιουλίου 2019: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων - Aνακήρυξη υποψηφίων Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών - Aνακήρυξη υποψηφίων - Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου...

Aνακήρυξη υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατα τις εκλογές της 16ης Ιουλίου 2019: Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας - Aνακήρυξη υποψηφίων - Πράξη Τριμελούς Κεντρικής Εφορεηυτικής Επιτροπής - Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας - Aνακήρυξη υποψηφίων -...

Aνακήρυξη υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατα τις εκλογές της 16ης Ιουλίου 2019: Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών - Aνακήρυξη υποψηφίων - Πράξη Τριμελούς Κεντρικής Εφορεηυτικής Επιτροπής - Οργάνωση...

Aνακήρυξη υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατα τις εκλογές της 16ης Ιουλίου 2019: Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών - Aνακήρυξη υποψηφίων - Πρακτικό εκλογής Προέδρου Τμήμα Δημόσιας και κοινοτικής υγείας Τμήμα Εργοθεραπείας Τμήμα Μαιευτικής - Aνακήρυξη υποψηφίων - Πράξη Τριμελούς Κεντρικής Εφορεηυτικής...

Aνακήρυξη υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατα τις εκλογές της 16ης Ιουλίου 2019: Τμήμα Αγωγής και Φροντιδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης - Aνακήρυξη υποψηφίων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Aνακήρυξη υποψηφίων - Οργάνωση...

Aνακήρυξη υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατα τις εκλογές της 16ης Ιουλίου 2019: Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής - Aνακήρυξη υποψηφίων - Πράξη Τριμελούς Κεντρικής Εφορεηυτικής Επιτροπής Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας - Aνακήρυξη υποψηφίων - Πράξη Τριμελούς Κεντρικής Εφορεηυτικής Επιτροπής Τμήμα...

Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών : Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής - Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής - Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Τμήμα Μηχανικών...

 Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας : ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ...

Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολή Επιστημών Τροφίμων : Συγκρότηση Κ.Ε.Ε. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Συγκρότηση Κ.Ε.Ε. Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών...

Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Κ.Ε.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Κ.Ε.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Κ.Ε.Ε. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Κ.Ε.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Κ.Ε.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...