Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων στα Τμήματα

Aνακήρυξη υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατα τις εκλογές της 16ης Ιουλίου 2019:

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Aνακήρυξη υποψηφίων

Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών
Aνακήρυξη υποψηφίων
Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου

Aνακήρυξη υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατα τις εκλογές της 16ης Ιουλίου 2019:

Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
Aνακήρυξη υποψηφίων
Πράξη Τριμελούς Κεντρικής Εφορεηυτικής Επιτροπής
Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου

Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας
Aνακήρυξη υποψηφίων
– ...

Περισσότερα

Aνακήρυξη υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατα τις εκλογές της 16ης Ιουλίου 2019:

Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Aνακήρυξη υποψηφίων
Πράξη Τριμελούς Κεντρικής Εφορεηυτικής Επιτροπής
Οργάνωση εκλογικής διαδικασίας
– ...

Περισσότερα

Aνακήρυξη υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατα τις εκλογές της 16ης Ιουλίου 2019:

Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών
Aνακήρυξη υποψηφίων
Πρακτικό εκλογής Προέδρου

Τμήμα Δημόσιας και κοινοτικής υγείας

Τμήμα Εργοθεραπείας

Τμήμα Μαιευτικής
Aνακήρυξη υποψηφίων
...

Περισσότερα

Aνακήρυξη υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατα τις εκλογές της 16ης Ιουλίου 2019:

Τμήμα Αγωγής και Φροντιδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Aνακήρυξη υποψηφίων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Aνακήρυξη υποψηφίων
Οργάνωση εκλογικής διαδικασίας
– ...

Περισσότερα

Aνακήρυξη υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατα τις εκλογές της 16ης Ιουλίου 2019:

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Aνακήρυξη υποψηφίων
Πράξη Τριμελούς Κεντρικής Εφορεηυτικής Επιτροπής

Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Aνακήρυξη υποψηφίων
Πράξη Τριμελούς Κεντρικής Εφορεηυτικής Επιτροπής

Τμήμα Συντήρησης  Αρχαιοτήτων και  Έργων Τέχνης
– ...

Περισσότερα

Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών :

Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής
Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
– ...

Περισσότερα