Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

 Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας :

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ