Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών

Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών

Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών :

Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής
Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών
Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής