Εκλογικοί κατάλογοι Σώματος Εκλεκτόρων Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για τη διαδικασία ανάδειξης Προέδρου και Αντιπροέδρου στα Τμήματα της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Εκλογικοί κατάλογοι Σώματος Εκλεκτόρων Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για τη διαδικασία ανάδειξης Προέδρου και Αντιπροέδρου στα Τμήματα της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Εκλογικοί κατάλογοι Σώματος Εκλεκτόρων Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για τη διαδικασία ανάδειξης Προέδρου και Αντιπροέδρου στα Τμήματα της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  (ορθής επανάληψη)

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ_ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΑΓΩΓΗΣ Κ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ