Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου στα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου στα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου στα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕΥΠ