Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου των Τμημάτων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου των Τμημάτων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου των Τμημάτων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΔΟΚΕ