Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΨΕΧ646Μ9ΞΗ-ΘΒΨ