Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών  51157/26.05.2023 (ΑΔΑ: 63ΣΟ46Μ9ΞΗ-ΕΗΡ)

ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ_ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΝΑΔΕΙΞΗ_ΠΡΟΕΔΡΟΥ_ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ_ΤΜΗΜΑΤΩΝ_ΣΧΟΛΗΣ_ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ_ΠΑΔΑ