Υπηρεσία helpdesk

ΥΠΗΡΕΣΙΑ HELPDESK

Τηλέφωνο

2105385149

Email

helpdesk@uniwa.gr

Οδηγίες - Wiki

Το Γραφείο Αρωγής Χρηστών (helpdesk) της Διεύθυνσης Πληροφορικής Δικτύου και Μηχανοργάνωσης υποστηρίζει και εξυπηρετεί τηλεφωνικά όλες τις υπηρεσίες των Τμημάτων της Διεύθυνσης:

 • Υποστήριξη Δικτύου
 • Υπολογιστές (εγκαταστάσεις προγραμμάτων, βλάβες κλπ)
 • Τηλεφωνία
 • Ιστοσελίδες
 • Eclass
 • Moodle
 • Teams
 • Φοιτητολόγιο
 • Κωδικούς
 • Vpn
 • Πάπυρος (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο)
 • Matlab, Spss, Turnitin
 • Ψηφιακή υπογραφή
 • Πύλες Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων