ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΟΛΩΝ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ, ΟΜΦΑΛΩΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΟΛΩΝ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ, ΟΜΦΑΛΩΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΟΛΩΝ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ, ΟΜΦΑΛΩΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΔΑΜ