ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττική ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα φωτογραφεία που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας φωτογράφισης των τελετών ορκωμοσίας πτυχιούχων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ_signed