τμήμα συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης /
 
 Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Παρουσίαση Τμήματος

Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ιδρύθηκε το 1985. Έχει διανύσει μια επιτυχημένη διαδρομή στην  Ανώτατη Εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της οποίας έχει  συμβάλλει καθοριστικά, ως πρωτοπόρο Τμήμα, στη διαμόρφωση και ανάπτυξη του επιστημονικού χώρου της Συντήρησης της Πολιτιστικής  Κληρονομιάς, τόσο στο επίπεδο της εκπαίδευσης όσο και στο επίπεδο της έρευνας και της εφαρμογής.

Σκοπός

Η εκπαιδευτική και η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος, στηρίζεται στο πολυετές και υψηλού επιπέδου παραγόμενο έργο το οποίο προκύπτει από τη συνεχή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του  Προγράμματος  Σπουδών, τη στελέχωση του Τμήματος με καταξιωμένους επιστήμονες και καλλιτέχνες με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και διεθνή αναγνώριση, τη λειτουργία τριών θεσμοθετημένων  Ερευνητικών Εργαστηρίων, τη συνεργασία με πλήθος Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο και τη συμμετοχή του Τμήματος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαίδευσης για τη Συντήρηση-Αποκατάσταση EΝCoRE.

Σημαντικότατη είναι η δραστηριότητα του Τμήματος στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οποία είχε την επιστημονική ευθύνη, και τα οποία εκπονήθηκαν σε συνεργασία και με άλλα AEI και Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής. Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στα Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και μελών ΔΕΠ, ERASMUS και ERASMUS+.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Σκοπός του ισχύοντος Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, είναι η παροχή υψηλής στάθμης ανώτατης  θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, στις γνωστικές περιοχές που σχετίζονται με την τεκμηρίωση, τις επεμβάσεις συντήρησης, την προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων και των έργων τέχνης. Η εκπαίδευση που παρέχεται, στοχεύει στη δημιουργία ενός ισχυρού υπόβαθρου επιστημονικής μεθοδολογίας, στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος δομείται με τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες για την απόκτηση ειδικών γνώσεων, που απαιτούν διεπιστημονική και σύνθετη πρακτική. Ως εκ τούτου, η συμβολή των φυσικών και των ανθρωπιστικών επιστημών, των καλλιτεχνικών γνώσεων και τεχνολογικών εφαρμογών είναι σημαντική.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό  Έτος 2017-2018, το αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο  «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2003-2004, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μουσειακές Σπουδές», σε συνεργασία με τα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.