Μήνυμα Προέδρου

Σταμάτιος Μπογιατζής
Καθηγητής

“Η ποιότητα των σπουδών που παρέχεται σε όλα τα επίπεδα, αποτυπώνεται στην απορρόφηση και την πλούσια δραστηριότητα των αποφοίτων μας στο στίβο της εργασίας, στην επιτυχημένη πορεία τους σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και στο υψηλό επίπεδο των πτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, και των διδακτορικών διατριβών, οι οποίες δημοσιεύονται σε διεθνή καταξιωμένα έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων”

Μήνυμα Προέδρου

Από το 1985, έτος ίδρυσής του στο πρώην ΤΕΙ Αθήνας, το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης καλύπτει ένα ζωτικό, εθνικής σημασίας χώρο, επωμιζόμενο μια σημαντική αποστολή: αφενός να εκπαιδεύσει μέσω του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.) του και να διοχετεύσει στην αγορά εργασίας άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες συντηρητές ικανούς να διαχειριστούν με τη δέουσα σοβαρότητα, ευαισθησία, επιστημονική και τεχνική κατάρτιση αντικείμενα και μνημεία ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας, και αφετέρου, να συμβάλει στη σημαντική έρευνα που συντελείται παγκοσμίως στη μελέτη και στις μεθόδους συντήρησης της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι φοιτητές στα έδρανα και τα εργαστήρια του τμήματός μας λαμβάνουν μια ευρύτατη θεωρητική και πρακτική διεπιστημονική εκπαίδευση υποδομής στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών (αρχαιολογία, ιστορία της τέχνης), των θετικών επιστημών (χημεία, φυσική, βιολογία, επιστήμη των υλικών, τεχνικές ανάλυσης και μη καταστρεπτικού ελέγχου) και της τέχνης (ζωγραφική, γλυπτική), καθώς και εκτενή και εις βάθος εκπαίδευση κατάρτισης και εξειδίκευσης αναφορικά με τις τεχνικές και μεθόδους της συντήρησης των των μουσειακών και ανασκαφικών αντικειμένων και μνημείων.

Το Τμήμα μας, μετά από τέσσερις σχεδόν δεκαετίες συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης, διαθέτει σημαντικότατη υλικοτεχνική υποδομή, η οποία περιλαμβάνει ψηφιακά συστήματα αποτύπωσης, τρισδιάστατης σάρωσης και εκτύπωσης, εξοπλισμό για τον μη καταστρεπτικό έλεγχο των αντικειμένων της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη φυσικοχημική ανάλυση των υλικών τους, και επαρκέστατο υλικοτεχνικό υποβοηθητικό εξοπλισμό. Τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ), και του ειδικού διδακτικού και τεχνικού προσωπικού (ΕΔΙΠ  και ΕΤΕΠ) έχουν σημαντικό ερευνητικό και διδακτικό έργο στο συγκεκριμένο χώρο και διαθέτουν μακρά εμπειρία και γνώσεις τις οποίες μεταδίδουν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο στους φοιτητές μας.

Οι απόφοιτοί μας, διαμορφωμένοι από τα 4 χρόνια σπουδών που εμφυσούν αφοσίωση και αγάπη για το χώρο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διαθέτουν ευαισθησία για την καλλιτεχνική και ιστορική αξία, υψηλή επιστημονική κατάρτιση, καθώς και τεχνικές δεξιότητες, ώστε να στελεχώσουν φορείς του Δημοσίου (Διεύθυνση Συντήρησης, Εφορείες Αρχαιοτήτων), Μουσεία, αλλά και να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες στη συντήρηση των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης. Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση τους επιτρέπει να ανταπεξέρχονται με επιτυχία στις σημαντικές προκλήσεις που συχνά χαρακτηρίζουν τους τομείς της μελέτης και σχεδιασμού συντήρησης, καθώς και εκείνους της επεμβατικής και προληπτικής συντήρησης.

Το τμήμα δραστηριοποιείται και στον χώρο των μεταπτυχιακών σπουδών έχοντας ιδρύσει από το Ακαδ. Έτος 2017-2018 το αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», και συμμετέχοντας από το Ακαδ. Έτος 2003-2004 στο διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Μουσειακές Σπουδές», σε συνεργασία με δύο Τμήματα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Τέλος, στο Τμήμα μας παρέχεται και πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών δίνοντας την ευκαιρία σε κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών συναφούς περιεχομένου με την πολιτιστική κληρονομιά να αποκτήσουν τον τίτλο του διδάκτορα.

Ως επιστέγασμα, η ποιότητα των σπουδών που παρέχεται σε όλα τα επίπεδα, αποτυπώνεται στην απορρόφηση και την πλούσια δραστηριότητα των αποφοίτων μας στο στίβο της εργασίας, στην επιτυχημένη πορεία τους σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και στο υψηλό επίπεδο των πτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, και των διδακτορικών διατριβών, οι οποίες δημοσιεύονται σε διεθνή καταξιωμένα έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Σταμάτιος Μπογιατζής