Αποστόλης Παπαοστόλου
Αναπληρωτής Καθηγητής

“Το ακαδημαϊκό μας προσωπικό αποτελείται από δραστήριους ερευνητές, καλλιτέχνες, με εργασίες και έργα που δημοσιεύονται σε αξιόλογα επιστημονικά περιοδικά, διασκέψεις, ημερίδες, καθώς και σε εκθέσεις και φεστιβάλ”

Μήνυμα Προέδρου

Καλωσορίσατε στο Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Στόχος αυτής της επικοινωνίας είναι η ενημέρωση σας σχετικά με τις ακαδημαϊκές, ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του Τμήματος μας.

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παρέχει υψηλό επίπεδο σπουδών μέσω των προγραμμάτων  σπουδών και της διεξαγόμενης έρευνας, για την εκπαίδευση επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα της Γραφιστικής και των επιστημών Γραφικών Τεχνών και τυγχάνει έμπρακτης αναγνώρισης στο χώρο της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας.

Το πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα και τον συγκερασμό διαφόρων προγραμμάτων σπουδών ομολόγων διεθνώς αναγνωρισμένων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και εκ παραλλήλου των διεθνών οργανισμών του κλάδου και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Στο Τμήμα λειτουργεί ένα αυτοδύναμο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing». Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, ενώνει τον φυσικό με τον ηλεκτρονικό και ψηφιακό κόσμο. Εστιάζει στις τεχνολογίες ευφυούς συσκευασίας, στην μελέτη και σχεδιασμό καινοτόμων συσκευασιών και στην αξιοποίηση και την ολοκληρωμένη επικοινωνία αυτών μέσω της επιστήμης του Μάρκετινγκ.

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει σύγχρονες, επαρκείς, υψηλής ποιότητας και (γενικές και ειδικές) επιστημονικές γνώσεις, που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την διαχείριση και προβολή της ευφυούς συσκευασίας.

Το ακαδημαϊκό μας προσωπικό αποτελείται από δραστήριους ερευνητές, καλλιτέχνες, με εργασίες και έργα που δημοσιεύονται σε αξιόλογα επιστημονικά περιοδικά, διασκέψεις, ημερίδες, καθώς και σε εκθέσεις και φεστιβάλ. Η εδραίωση του Τμήματος καταδεικνύεται επίσης διεθνώς, από τις συνεργασίες αυτού, με ξένα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και την επαγγελματική δραστηριοποίηση των πτυχιούχων του.

Μέσα από αυτό το μήνυμα θα ήθελα να ευχηθώ στους φοιτητές μας, αποφοίτους αλλά και στους μελλοντικούς φοιτητές, να έχουμε μια εποικοδομητική και γόνιμη εμπειρία μαζί.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Δρ. Αποστόλης Παπαποστόλου
Αναπληρωτής Καθηγητής