τμήμα φωτογραφίας και οπτικοακουστικών τεχνών /
 
 Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Παρουσίαση Τμήματος

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών παρέχει υψηλής ποιότητας θεωρητική  και πρακτική  εκπαίδευση στη φωτογραφία και τις οπτικοακουστικές τέχνες. Το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος σπουδών κατευθύνει τους φοιτητές στην ανάπτυξη της κριτικής κατανόησης του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού. Ταυτόχρονα, ωθεί στην εμβάθυνση της μελέτης της σχέσης του οπτικού πολιτισμού με τις πρακτικές της φωτογραφίας και των οπτικοακουστικών τεχνών, τόσο αναλογικών όσο και ψηφιακών.

Το Τμήμα και η Διεθνής Εκπαιδευτική Κοινότητα

Οι απόφοιτοι του «Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών»,  έχοντας αποκτήσει το απαραίτητο επιστημονικό, θεωρητικό, τεχνολογικό και αισθητικό υπόβαθρο και έχοντας αναπτύξει τις δημιουργικές και κριτικές δεξιότητές τους, απασχολούνται ως επαγγελματίες σε σημαντικό αριθμό πεδίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η θέση του «Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών» στη διεθνή κοινότητα χαρακτηρίζεται   επίσης από τον μεγάλο αριθμό αποφοίτων του οι οποίοι συνεχίζουν τις σπουδές τους σε ποικίλα μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και των αποφοίτων που εκπονούν διδακτορικές  διατριβές.

Τέλος, την  παρουσία του Τμήματος στο διεθνές περιβάλλον ενισχύει η πολυετής συνεργασία του με Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ το «Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών» έχει συνάψει πολυάριθμες διμερείς συμφωνίες με Πανεπιστήμια ανά την υφήλιο οι οποίες λειτουργούν αδιάκοπα με επιτυχία σε επίπεδο ανταλλαγής φοιτητών, εκπαιδευτικών καθώς και μελών του διοικητικού προσωπικού.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου εν Ελλάδι Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Βίντεο, Οπτικοακουστικά και Κινούμενη εικόνα» το 2015-2018 που έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στο Τμήμα και ήταν ένα από τα σημαντικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν από την διοίκηση του Τμήματος για την εξασφάλιση της συνέχισης της αυτόνομης λειτουργίας του, από το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22 το Τμήμα θα προσφέρει και το Π.Μ.Σ. «Φωτογραφία Έρευνα και Μεθοδολογία» με απονεμόμενο μεταπτυχιακό τίτλο το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία» (Master of Arts in Photography: Research and Methodology).