Μήνυμα Προέδρου

Δρ. Δημήτριος Τζίμας,
Επίκουρος Καθηγητής

“Δει γαρ την μεν τέχνην χρήσθαι τοις οργάνοις, την δε ψυχήν τω σώματι…”
Πρέπει η μεν τέχνη να χρησιμοποιεί όργανα, η δε ψυχή το σώμα…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Μήνυμα Προέδρου

Το Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών ιδρύθηκε το 1985 ως «Τμήμα Φωτογραφίας» υπαγόμενο στη Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας. Ήταν η εποχή που η αναλογική φωτογραφία και κατά συνέπεια το φωτογραφικό επάγγελμα γνώριζε ιδιαίτερη άνθηση στη χώρα μας αλλά και διεθνώς.
Το 2005 διεύρυνε τα γνωστικά αντικείμενα στην περιοχή της κινούμενης εικόνας και μετονομάσθηκε σε «Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών». Σήμερα, με σύγχρονο και πλήρως προσαρμοσμένο στη νέα εποχή της εικόνας πρόγραμμα σπουδών, υπάγεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η ψηφιακή τεχνολογία με την ευκολία στη λήψη, επεξεργασία και διανομή της εικόνας που προσφέρει, προκάλεσε σημαντικές ανατροπές στον ευρύτερο κλάδο imaging. Όλο αυτό, το γνωστό σε όλους μας πλαίσιο αλλαγών και ανακατατάξεων που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την σχεδόν ανύπαρκτη έρευνα, έκαναν απαραίτητη περισσότερο από ποτέ στο παρελθόν την ύπαρξη και λειτουργία του Τμήματός μας.
Η ανάγκη αυτή αποτυπώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις των τελευταίων ετών φέρνοντας το Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών ανάμεσα στα τρία πρώτα Πανεπιστημιακά Τμήματα όλης της χώρας στις προτιμήσεις των υποψηφίων.

Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι οι στόχοι μας για το επόμενο διάστημα είναι η σε βάθος γνώση και αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας χωρίς να παραμεληθεί η γνώση των παραδοσιακών αναλογικών φωτογραφικών τεχνικών, η ιστορική, αισθητική και εν γένει πολύπλευρη θεωρητική μελέτη της τέχνης της φωτογραφίας, η έτι περαιτέρω ανάπτυξη των εργαστηριακών μαθημάτων και ασκήσεων και προ πάντων η ανάπτυξη της έρευνας που όπως προαναφέρθηκε υστερεί τραγικά στη χώρα μας σε αυτόν τον τομέα. Ήδη έχει ξεκινήσει η εκπόνηση σημαντικών διδακτορικών διατριβών, ολοκληρώθηκε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και ξεκινάει σύντομα ένα άλλο.

Το υψηλό επίπεδο σπουδών και η εξαιρετική κατάρτιση των φοιτητών μας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο έχουν καταστήσει τους πτυχιούχους μας περιζήτητους στην αγορά τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και εργαζόμαστε όλοι στο Τμήμα μας ώστε να εκπληρώσουμε στο ακέραιο τις υψηλές προσδοκίες των φοιτητών μας που επέλεξαν να φοιτήσουν σε αυτό.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Δρ. Δημήτριος Τζίμας
Επίκουρος καθηγητής