Μήνυμα Προέδρου

Πολίτης Κωνσταντίνος,
Καθηγητής

“κειμενο”

Μήνυμα Προέδρου

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ανήκει στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ιδρύθηκε με το Ν. 4521/2018 και αποτελεί μία, από τις δύο συνολικά, ακαδημαϊκές μονάδες στην Ελλάδα που προσφέρουν σπουδές στη Ναυπηγική Επιστήμη. Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα λειτουργεί το νέο πενταετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, το οποίο είναι ένα σύγχρονο και συνεκτικό πρόγραμμα που οδηγεί σε Δίπλωμα Ναυπηγού Μηχανικού και έχει σχεδιαστεί με στόχο να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 για ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master). Το Τμήμα προσφέρει επίσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία», διαρκείας 3 εξαμήνων, καθώς επίσης σπουδές τρίτου (Διδακτορικού) κύκλου.

Αποστολή του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών είναι η παραγωγή και μετάδοση ολοκληρωμένων επιστημονικών γνώσεων στη σύγχρονη Ναυπηγική Επιστήμη. Με τη διδασκαλία, τα εργαστήρια και την έρευνα, παρέχει στους φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Το Τμήμα διαθέτει σημαντική εργαστηριακή υποδομή για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του δραστηριοτήτων. Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος καλύπτει όλο το φάσμα της Ναυπηγικής Επιστήμης, που περιλαμβάνει τη σχεδίαση, κατασκευή, μετασκευή και λειτουργία των πλοίων και εν γένει πλωτών κατασκευών και των συστημάτων τους.

Οι πιθανοί τομείς όπου οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να αναζητήσουν εργασία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό είναι:

  • Ναυπηγικά Γραφεία, ως μελετητές, επιβλέποντες μηχανικοί ή πραγματογνώμονες.
  • Ναυτιλιακές Εταιρείες, ως υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης στόλου (αρχιμηχανικοί) ή επιβλέποντες νέων κατασκευών.
  • Νηογνώμονες, ως επιθεωρητές ή μελετητές σε Τμήματα έγκρισης μελετών και σχεδίων πλοίων.
  • Ναυπηγεία, ως μελετητές ή επιβλέποντες μηχανικοί σε νέες κατασκευές ή επισκευές.
  • Δημόσιος Τομέας, κυρίως ο Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
  • Εταιρείες του ευρύτερου Ναυτιλιακού Τομέα, όπως, π.χ., εταιρείες εμπορίας μηχανημάτων και εξοπλισμού κ.α.

 

Στην Ελλάδα η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους δύο πυλώνες της εθνικής οικονομίας, στον οποίο μάλιστα η χώρα μας είναι ανταγωνιστική, σε παγκόσμια βάση. Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Διάσκεψης Εμπορίου και Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (2018) ο ελληνόκτητος στόλος είναι πρώτος στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας το 17.3% σε μεταφορική ικανότητα. Η δυναμική του επαγγέλματος του Ναυπηγού Μηχανικού στην Ελλάδα αποτυπώνεται και σε έρευνα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (2007), στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι το ποσοστό ανεργίας του κλάδου ανέρχεται στο 1.3%, πολύ μικρότερο σε σχέση με τις άλλες ειδικότητες των μηχανικών. Επίσης, το εισόδημα που δηλώνουν οι Ναυπηγοί Μηχανικοί κινείται σε υψηλότερα επίπεδα και εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένοι από την εργασία τους, σε σύγκριση με το σύνολο των μηχανικών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η φοίτηση στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές για τους νέους και τις νέες της χώρας μας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Κων/νος Γ. Πολίτης
Καθηγητής