Μήνυμα Προέδρου

 Γεώργιος Γιαννακόπουλος
Καθηγητής

“Ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις το Τμήμα εξετάζει σε ενιαίο θεωρητικό και εφαρμοσμένο πλαίσιο την πολιτιστική, επιστημονική αλλά και τη διοικητική και επιχειρηματική πληροφόρηση, λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες”

Μήνυμα Προέδρου

Το τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης αποτελεί μετεξέλιξη του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας που ιδρύθηκε το 1977 και είναι το παλαιότερο και δημοφιλέστερο (στις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών) τμήμα στον τομέα του. Συνταιριάζει την παράδοση και την πρόοδο, καθώς ο ανθρωπιστικός και κοινωνικός χαρακτήρας Αρχείων και Βιβλιοθηκών συνδυάζεται αρμονικά με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Επιχειρεί να λειτουργήσει σαν γέφυρα μεταξύ αναλογικού και ψηφιακού κόσμου του γραπτού πολιτισμού και της γνώσης.

Οι σπουδές στο τμήμα περιλαμβάνουν την Αρχειονομία, τη Βιβλιοθηκονομία, αλλά και τη Μουσειολογία/Πολιτιστική διαχείριση και την Τεκμηρίωση, οι οποίες υπό την καθοριστική επίδραση της νέας τεχνολογίας ενοποιούνται, σε σημαντικό βαθμό, στο ευρύτερο πλαίσιο της Διαχείρισης των Πληροφοριών (Information Management). Αντικείμενό της ο εντοπισμός, συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση αξιόπιστων και τεκμηριωμένων πληροφοριών, ανεξαρτήτως του υλικού υποστρώματος στο οποίο είναι καταγραμμένες. Ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις το Τμήμα εξετάζει σε ενιαίο θεωρητικό και εφαρμοσμένο πλαίσιο την πολιτιστική, επιστημονική αλλά και τη διοικητική και επιχειρηματική πληροφόρηση, λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Γιώργος Γιαννακόπουλος