Μήνυμα Προέδρου

Ιωάννης Σαλμόν,
Αναπληρωτής Καθηγητής

“Μέσα από διαφοροποιημένες προσεγγίσεις του Προγράμματος Σπουδών, παρέχεται στους φοιτητές του η δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τη διαχείριση των διαφόρων λειτουργιών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, καθώς και η σύγχρονη επιχειρηματική οπτική που απαιτείται από την αγορά εργασίας”

Μήνυμα Προέδρου

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση διοικητικών στελεχών και την προαγωγή της έρευνας στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει.

Σκοπός του Τμήματος είναι:

  • η παροχή υψηλού επιπέδου θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση
  • η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να ανταπεξέλθει στις σύγχρονές ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών παντός είδους, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
  • η παραγωγή υψηλού επιπέδου ερευνητικού και επιστημονικού έργου

 

Το Τμήμα επιτυγχάνει τους στόχους του, επενδύοντας:

  • στην ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας προσαρμοσμένων στις ανάγκες των φοιτητών και στην προώθηση της έρευνας
  • στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την εγχώρια και διεθνή εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα για την επίτευξη σκοπών κοινού ενδιαφέροντος
  • στη συνεχή ανανέωση και στον εμπλουτισμό της υλικοτεχνικής του υποδομής

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων παρακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία, την οικονομία και την κοινωνία, προσφέρει ένα Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών διάρκειας 4 ετών, με 4 κατευθύνσεις-εξειδικεύσεις

Μέσα από διαφοροποιημένες προσεγγίσεις του Προγράμματος Σπουδών, παρέχεται στους φοιτητές του η δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τη διαχείριση των διαφόρων λειτουργιών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, καθώς και η σύγχρονη επιχειρηματική οπτική που απαιτείται από την αγορά εργασίας.

Τέλος, το Τμήμα προσφέρει 5 αυτοδύναμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, παρέχοντας στους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές εξειδίκευση και δυνατότητες έρευνας στα γνωστικά πεδία του Τμήματος.