Μήνυμα Προέδρου

Λαλούμης Δημήτριος,
Καθηγητής

“Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού από την δεκαετία του 70 στηρίζει με τους αποφοίτους του την Τουριστική Βιομηχανία, ενώ το ερευνητικό έργο των εκπαιδευτικών του έχει θέσει τις βάσεις της τουριστικής επιστημονικής πραγματικότητας στη χώρα μας, συμμετέχοντας επιπλέον ενεργά στα διεθνή δρώμενα”

Μήνυμα Προέδρου

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω στην πόλη Αιγάλεω της Αττικής στην Ελλάδα. Στο Τμήμα φοιτούν 3.000 περίπου προπτυχιακοί φοιτητές, 40 μεταπτυχαικοί φοιτητές ενώ συμμετέχει ένας μεταβλητός αριθμός υποψηφίων διδακτόρων.

Αποστολή του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού είναι η έρευνα, η παραγωγή και μετάδοση γνώσης των επιστημών του Τουρισμού και των μεθόδων ανάπτυξης και διαχείρισης τουριστικών προορισμών και τουριστικών επιχειρήσεων.

Σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού είναι

  • Η έρευνα και η επικαιροποίηση γνώσεων στα επιστημονικά πεδία του κλάδου
  • Η παροχή στους φοιτητές υψηλής ποιότητας σπουδών σε όλους τους τομείς των Επιστημών του Τουρισμού,
  • Η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την στρατηγική των Τουριστικών Οργανισμών, Φορέων και Επιχειρήσεων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Στόχοι του τμήματος είναι

  • Να καλύψει τις ανάγκες του Ελληνικού Τουρισμού, δημιουργώντας στελέχη ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που να ασχολούνται με την ανάπτυξη και την πολιτική στον τουρισμό σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
  • Να προετοιμάσει τους φοιτητές για την ανάληψη ανώτερων διευθυντικών θέσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του τουρισμού.

 

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού από την δεκαετία του 70 στηρίζει με τους αποφοίτους του την Τουριστική Βιομηχανία, ενώ το ερευνητικό έργο των εκπαιδευτικών του έχει θέσει τις βάσεις της τουριστικής επιστημονικής πραγματικότητας στη χώρα μας, συμμετέχοντας επιπλέον ενεργά στα διεθνή δρώμενα.

Ο Πρόεδρος

Δρ. Δημήτριος Λαλούμης